District West

 

Danvoorbereidingstraining West

Beste leden TBN district West,   Door de grote belangstelling voor de danvoorbereidingstraining van 3 juni aanstaande in Opmeer zijn we genoodzaakt uit te wijken naar een grotere zaal. De nieuwe locatie wordt:  

Bestuurscommissie start in district west

Een bestuurscommissie welke gevormd is in samenwerking met het hoofdbestuur is vanaf 5 november gestart in deze regio. Doelstelling is om activiteiten te ontplooien in deze regio en een bestuurlijk aanspreekpunt te hebben. Samenstelling van het bestuur is zoals hieronder beschreven. Rick Cruden Voorzitter Lolita Tay Secretaris Michael Rosa Penningmeester Namens het bestuur wensen wij bovenstaande veel succes in hun nieuwe functie.