LOKAAL SPORTAKKOORD

Het Sportakkoord 2.0 is van start gegaan. Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Vervolgens worden lokale sportakkoorden opgesteld. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen. Door als Taekwondoclub deel te nemen aan een Lokaal Sportakkoord krijg je de kans mee te praten over waar het heen moet met de lokale sport in jouw gemeente en kun je ondersteuning op bepaalde gebieden ontvangen.

Wat houdt een lokaal Sportakkoord in?

Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de onderstaande zes thema’s. Op sportakkoord.nl lees je meer over deze zes thema’s.

  • > Inclusie en diversiteit
  • > Sociaal veilige sport
  • > Vitale sportaanbieders
  • > Vaardig in bewegen
  • > Ruimte voor sport en bewegen
  • > Maatschappelijke waarde van topsport

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen.

Wat kun je als sportclub met het sportakkoord?

Elke gemeente legt in een lokaal sportakkoord vast welke veranderingen men lokaal wil bereiken. Als sportclub kun je meebeslissen over de gewenste veranderingen en kun je een beroep doen op de financiële middelen die beschikbaar zijn om invulling te geven aan die gewenste veranderingen.

Waarom wil je als sportclub aansluiten bij het Sportakkoord?
  • > Via het lokale Sportakkoord kunnen sportclubs ondersteuning krijgen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden.
  • > Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt dat lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dit betekent dat aansluiten bij het lokale Sportakkoord je als sportclub een netwerk oplevert, dat je nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid. Samen sta je sterker!
Hoe kun je als sportclub aansluiten bij het Sportakkoord en ondersteuning ontvangen?

Clubs kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

  • > Door contact op te nemen met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord. Sportclubs kunnen via het lokale Sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van de club.
  • > Sportclubs kunnen in contact komen met hun lokale (verenigings-)ondersteuners. Deze (verenigings-)ondersteuners helpen je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in bij de Adviseur lokale sport. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan (pdf) voor sportclubs die willen aansluiten bij het Sportakkoord.
Ondersteuning TBN

Heb je vragen of wil je meer informatie over het Sportakkoord? Wil je meer weten over de services die de TBN aanbiedt en wat de TBN verder kan betekenen voor jouw vereniging? Neem dan contact op ons op via d.bosland@taekwondobond.nl.

Meer informatie

Op sportakkoord.nl en op nocnsf.nl/sportakkoord vind je meer informatie over Sportakkoord II, de lokale Sportakkoorden en wat deze voor jouw club kunnen betekenen.