Nieuws 

Aanpassingen dan- en poomreglement

Tijdens de recente danvoorbereiding en trainersbijscholing zijn nog enkele onduidelijkheden naar voren gekomen ten aanzien van met name een aantal technische exameneisen. Om meer duidelijkheid aan kandidaten en trainers te geven zijn in het

Nieuw dan- en poomreglement

Op 1 januari 2023 is een nieuwe versie van het dan- en poomreglement in werking getreden. Een kort resumé van belangrijke punten die zijn aangepast: -*- aanpassing c.q. verduidelijking inhoudelijke eisen ilbo/ibo/sambo daeryon (2e t/m

Verlenging / aanvraag WT licentie

Verlenging: Verlenging van de World Taekwondo licentie (Global Athlete License of Global Official License) inclusief Event Pass om aan de toernooien van World Taekwondo deel te nemen is mogelijk voor één kalenderjaar. Bij aanvragen