Bestuur

Fred Buitenhuis
Fred Buitenhuis
Einde bestuurstermijn december 2025             
Rakesh Gajadhar
Rakesh Gajadhar
Einde bestuurstermijn december 2025      Overzicht nevenfuncties    
Mohammed Argoubi
Mohammed Argoubi
Einde bestuurstermijn december 2024 Overzicht nevenfuncties
Erik van der Weide
Erik van der Weide
Einde bestuurstermijn december 2025  Overzicht nevenfuncties
Melissa Versteeg
Melissa Versteeg
Einde bestuurstermijn juni 2027 Overzicht nevenfuncties
Peter Pot
Peter Pot
Einde bestuurstermijn juni 2027 Overzicht nevenfuncties
Victor Louisa
Victor Louisa
Einde bestuurstermijn juni 2027 Overzicht nevenfuncties

Voor overzicht nevenfuncties klik op de naam en vervolgens op nevenfuncties

De TBN wordt geleid door het bondsbestuur dat door de bondsraad van de TBN wordt benoemd. Het bondsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de TBN en is verantwoordelijk voor:

– de realisatie van statutaire doelstellingen
– de continuïteit en het functioneren van de organisatie
– het totale beleidsproces (jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening)

Het bondsbestuur laat zich voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering bijstaan door het bondsbureau, de landelijke commissies en coördinatoren en projectgroepen.