Bestuur

Fred Buitenhuis
Fred Buitenhuis
Einde bestuurstermijn december 2021
Erik van der Weide
Erik van der Weide
Einde bestuurstermijn december 2021

De TBN wordt geleid door het bondsbestuur dat door de bondsraad van de TBN wordt benoemd. Het bondsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de TBN en is verantwoordelijk voor:

– de realisatie van statutaire doelstellingen
– de continu├»teit en het functioneren van de organisatie
– het totale beleidsproces (jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening)

Het bondsbestuur laat zich voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering bijstaan door het bondsbureau, de landelijke commissies en co├Ârdinatoren en projectgroepen.