Voor het volledige dan- en poomreglement met onder meer de technische eisen zie: Dan- en poomreglement

Uitgelicht: 

  • De kandidaat dient minimaal 36 maanden, voorafgaand aan het examen, onafgebroken bondslid te zijn.
  • Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de examens deel te nemen. Door deelname verklaren zij zich akkoord de TBN c.q. de organisatie te vrijwaren van elke aansprakelijkheid.
  • Kandidaten die 15 jaar of ouder zijn dienen een bewijs (kopie diploma) te overleggen waaruit blijkt dat zij een scheidsrechterscursus of wedstrijdreglementencursus sparren hebben gevolgd. Hiernaast dienen de kandidaten voor 3e dan en hoger die 18 jaar of ouder zijn, minimaal in het bezit te zijn van een E-diploma stijljurylid. Kopieën diploma’s dient men direct met de aanvraag mee te sturen.
  • Registratie Kukkiwon: Voor geslaagde kandidaten voor 1e t/m 3e dan/poom wordt door de TBN registratie bij Kukkiwon aangevraagd. Dit alleen als de eerdere dangraden ook geregistreerd zijn en men beschikt over een T-Con account.
  • Pasfoto: Voor het danexamen dient één (1) recente pasfoto te worden bijgevoegd. Hiervan dient u zelf een digitale pasfoto (jpg) op te sturen naar: pasfoto@taekwondobond.nl en de originele versie bij uw aanvraag op te plakken. TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl
  • Partner: Elke kandidaat dient zelf een partner mee te brengen in de eigen leeftijdsklasse. Deze partner dient ook qua postuur enigszins gelijkwaardig te zijn aan de kandidaat (geen grote gewichts- of lengte verschillen). De graduatie van de partner voor 1e t/m 3e dan dient minimaal 2e geup te zijn, voor 4 de dan en hoger minimaal 1e dan.
  • Breekmateriaal: De kandidaat dient op het examen zelf voor deugdelijk breekmateriaal te zorgen. Voor maten en dikte breekmateriaal zie artikel 11.7 dan/poom reglement.
  • Proefschrift: Kandidaten voor 5e dan of hoger dienen hun paper / proefschrift / scriptie in zesvoud gelijktijdig met de aanvraag (voor 6e en 7e dan gelden andere termijnen: zie reglement) in te sturen naar het Bondsbureau.
  • Dispensatie: Reglementaire dispensaties worden schriftelijk verleend door de Nationale Graden Coördinator en dienen minstens 2 maanden voor het dan-examen te worden aangevraagd via het bondsbureau. Eventueel verleende dispensaties dienen bij de aanvraag te worden gevoegd.