Nieuws 

Essentiele anti-doping informatie

De Dopingautoriteit is dè Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. Op www.dopingautoriteit.nl is veel informatie te vinden over de risico’s, de rechten en de plichten van sporters en begeleiders bij dopingcontroles. De meest essentiële informatie staat echter hier op een rijtje:

Bestuurscommissie start in district west

Een bestuurscommissie welke gevormd is in samenwerking met het hoofdbestuur is vanaf 5 november gestart in deze regio. Doelstelling is om activiteiten te ontplooien in deze regio en een bestuurlijk aanspreekpunt te hebben. Samenstelling van het bestuur is zoals hieronder beschreven. Rick Cruden Voorzitter Lolita Tay Secretaris Michael Rosa Penningmeester Namens het bestuur wensen wij bovenstaande veel succes in hun nieuwe functie.

Extra workshop blessures en EHBSO

Op 10 december wordt de workshop ‘Aanpak beginnende blessures en EHBSO’ herhaald door de Academie voor Sportkader wegens groot succes. Bijgaand treffen jullie de uitnodiging plus bijbehorende opdrachten aan voor deze generieke workshop op

Nieuw danreglement

Per 1 oktober 2011 is het reglement voor danexamens aangepast voor derde dan en hoger. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een E-diploma stijljury.   Beste Leden, Het onderstaande artikel 14.5 lid b

Ben Oude Luttikhuis overleden

Op 27 augustus 2011 is Ben Oude Luttikhuis, International Grand Master Instructor en houder van de 8e Dan WTF/Kukkiwon, in een ziekenhuis te Seoul overleden. Ben was in Seoul op uitnodiging van de Taekwondo

Bijscholingscursus trainers

Voor trainers en assistent-trainers organiseert de nationaal jury-coördinator de heer Moutarazak een bijscholingscursus op het gebied van poomsaewedstrijden. Hier gaat hij onder meer in op de wijze van jureren en het nieuwe WTF-reglement. Datum:

Nieuwe statuten Taekwondo Bond Nederland

De voorgestelde wijzigingen zijn aangenomen en met ingang van 31 mei in werking getreden. De tijdens de laatste algemene ledenvergadering vastgestelde nieuwe statuten zijn op 31 mei 2011 vastgelegd door middel van een notariële

Louis van Esch ontvangt erespeld

Zondag 5 juni heeft Louis van Esch uit Den Bosch namens het bestuur van regio Zuid een zeer bijzondere onderscheiding gekregen met de bijbehorende erespeld. Voorzitter Frans de Rooij somde in zijn toespraak o.a.

Districtsvergaderingen: machtig de vertegenwoordigers

In de districten worden weer de districtsvergaderingen uitgeschreven. Let op dat sportscholen en verenigingen de vertegenwoordigers daar officieel machtigen. Regel dit vooraf zodat de districtsvergaderingen soepeler kunnen verlopen. Districtsvergaderingen: district Noord-Oost 21 mei, district