Nieuws 

Test Electronisch Scoresysteem

Zaterdag 14 maart zal het elektronisch scoresysteem dat tijdens het komend ONK zal worden gebruikt worden getest. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen kijken. De testen zullen plaatsvinden op nationaal sportcentrum Papendal

Kort verslag Buitengewone ALV

Op 27 februari j.l heeft er een Buitengewone ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV heeft NOC*NSF uitleg gegeven over de status van het TBN topsportprogramma. Het gehele topsport sparringsprogramma is sinds juni 2008, voor het

Bijlage vergaderstukken BALV

Bijlage vergaderstukken B-ALV 27 februari 2009     Geachte heer/mevrouw,   Middels dit schrijven doe ik u de CV’s toekomen van de bestuurskandidaten Mollet, Karia, Maail, Mandersloot, Edwards-Van Slooten en Schunken.   De heer

Aanvangstijd B-ALV gewijzigd

Naar aanleiding van verschillende verzoeken om de B-ALV later te laten beginnen is het volgende afgesproken: Tekenen presentielijsten: 19:30 uur. Aanvangstijd vergadering: 20:15 uur. Afmeldingen graag mailen naar  kschunken@casema.nl

Resultaten Danexamens

Resultaat Danexamens Zuid 22 nov 2008 Resultaat Danexamens Nood Oost 6 dec 2008 Resultaat Danexamens Nationaal 7 dec 2008 Resultaat Danexamens West 13 dec 2008 Resultaat Danexamens West Regio Noord 20 dec 2008

Nieuwsbrief 3 interim-commissie

Nummer: 3 Deze nieuwsbrief is afkomstig van de interimbestuurs commissie van de Taekwondo Bond Nederland. Deze commissie, met bestuurlijke bevoegdheden, is tijdens de TBNledenvergadering in juni benoemd. Nieuwsbrief nr. 3

Interim Bestuurscommissie TBN

In vervolg op het door de Algemene Leden Vergadering van 22 juni j.l. genomen besluit om, na het aftreden van het voormalige Bestuur, een Interim Bestuurscommissie (Commissie), met de formele bestuurlijke plichten, rechten en

Uitslagen Danexamen Zuid-West-Noord

District Zuid 24 mei 2008 Volkel Naam Tussen Achternaam Woonplaats graad S.M.L. Hollanders Maastricht 1 L.G.A. Thielsch Oss 1 S.P.J. Hoogkamer Tilburg 1 R.J.H. Knorr Venlo 1 T.Y.T. Theijsmeijer Den Bosch 2 J.W.C. de

Uitslag danexamen district Zuid

Op zaterdag 24 mei j.l hebben wij het danexamen voor de regio Zuid gehouden, te Volkel. Hieraan namen 11 kandidaten deel voor herexamen en 43 kandidaten voor een 1e Dan ofwel 2e Dan. Het