Nieuws 

Benoeming functionarissen

Het hoofdbestuur heeft besloten tot het benoemen van een aantal bondsfunctionarissen. Alle benoemingen zijn voor de periode van 1 december 2010 t/m 31 december 2011. Voor sommigen betreft het een continuering van de activiteiten

Huldiging WK brons van Ata Alavi

De bronzen medaille-winnaar van het WK, Ata Alavi is tijdens de nationale kampioenschappen door het hoofdbestuur in het zonnetje gezet. Bloemen voor Mustapha Moutarazak, Vera Moens en Jafar Zareei.

Poomsae stage Zuid succes

In district Zuid is de poomsae stage met succes afgerond. De aanwezige trainers en assistenten zijn bijgeschoold volgens de nieuwe regels en eisen van het college Hogere Dangraden.

Nieuwe bondsdirecteur TBN

Marc van Keulen is vanaf augustus de nieuwe directeur. Met zijn kennis op het gebied van financiën, procedures en vooral ook hart voor de sport ziet het hoofdbestuur hierin een waardevolle aanwinst.