Nieuws 

Opleiding Danexaminator

Ter uitbreiding van het huidige team danexaminatoren heeft het College Hogere Dangraadhouders een cursus ontwikkeld die zich richt op het opleiden van nieuwe examinatoren voor de districtsexamens. De cursus behelst 3 dagen en een examen verdeeld over

Resultaten danexamens

De volledige uitslagen van de laatste danexamens zijn bekend. In de diverse districten en nationaal hebben totaal 105 kandidaten examen of herexamen gedaan voor een dangraad. Hiervan zijn er uiteindelijk 66 geslaagd waarvan 31 personen

Nieuwe/gewijzigde reglementen ISR per 1-1-2012

Hierbij wijzen wij u op de per 1 januari 2012 nieuwe/gewijzigde reglementen van de Stichting Instituut Sportrechtspraak: Reglement Instituut Sportrechtspraak versie 30-12-2011 ISR Algemeen Tuchtreglement 30-12-2011 ISR Arbitragereglement 30-12-2011 ISR Bindend Advies Reglement 30-12-2011

Opleiding Taekwondo-trainer 2012

In maart 2012 start een nieuwe opleiding taekwondo-trainer niveau 3.  Dit keer bestaat tevens de mogelijkheid om halverwege de opleiding uit te stromen met het diploma taekwondo-trainer niveau 2.  Niveau 3 is vereist voor

Essentiele anti-doping informatie

De Dopingautoriteit is dè Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. Op www.dopingautoriteit.nl is veel informatie te vinden over de risico’s, de rechten en de plichten van sporters en begeleiders bij dopingcontroles. De meest essentiële informatie staat echter hier op een rijtje:

Bestuurscommissie start in district west

Een bestuurscommissie welke gevormd is in samenwerking met het hoofdbestuur is vanaf 5 november gestart in deze regio. Doelstelling is om activiteiten te ontplooien in deze regio en een bestuurlijk aanspreekpunt te hebben. Samenstelling van het bestuur is zoals hieronder beschreven. Rick Cruden Voorzitter Lolita Tay Secretaris Michael Rosa Penningmeester Namens het bestuur wensen wij bovenstaande veel succes in hun nieuwe functie.

Extra workshop blessures en EHBSO

Op 10 december wordt de workshop ‘Aanpak beginnende blessures en EHBSO’ herhaald door de Academie voor Sportkader wegens groot succes. Bijgaand treffen jullie de uitnodiging plus bijbehorende opdrachten aan voor deze generieke workshop op

Nieuw danreglement

Per 1 oktober 2011 is het reglement voor danexamens aangepast voor derde dan en hoger. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een E-diploma stijljury.   Beste Leden, Het onderstaande artikel 14.5 lid b

Ben Oude Luttikhuis overleden

Op 27 augustus 2011 is Ben Oude Luttikhuis, International Grand Master Instructor en houder van de 8e Dan WTF/Kukkiwon, in een ziekenhuis te Seoul overleden. Ben was in Seoul op uitnodiging van de Taekwondo

Bijscholingscursus trainers

Voor trainers en assistent-trainers organiseert de nationaal jury-coördinator de heer Moutarazak een bijscholingscursus op het gebied van poomsaewedstrijden. Hier gaat hij onder meer in op de wijze van jureren en het nieuwe WTF-reglement. Datum: